HomeCursussenEvenementenHartslag Nu

Privacybeleid KNV EHBO Afdeling Bunnik-Odijk - Regeling voor leden

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO Afdeling Bunnik-Odijk verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement
In het privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KNV EHBO Afdeling Bunnik-Odijk via het ledenadministratiesysteem DLA van de KNV EHBO.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Lidmaatschapsregistratie en inschrijvingen voor cursussen
Inschrijvingen en opgaves voor cursussen vinden meestal per mail plaats. Zodra de gegevens in de DLA zijn verwerkt wordt de aanmeldingsmail verwijderd. De lidmaatschapsgegevens worden geregistreerd in de DLA. Voor de DLA: zie het privacystatement op www.koninklijke-ehbo.nl.

Gebruik van andere systemen dan DLA
Daarnaast zijn je gegevens beschikbaar op een beveiligde computer (wachtwoord en firewall beschermd) van de secretaris en de penningmeester van de vereniging in verband met de verwerking van de facturering. Ook wordt je emailadres gebruikt om over vereniging gerelateerde zaken te communiceren. Je gegevens worden met geen andere partij gedeeld dan bovengenoemde DLA.

(Hard-copy) ledenlijsten
Bij iedere lesavond is er een fysieke lijst met namen van de leden aanwezig waarop de aanwezige leden worden geregistreerd. Deze presentielijst wordt in een afgesloten ruimte bewaard. De presentielijst wordt na afloop van een seizoen bewaard door de secretaris om aan de eisen van Het Oranje Kruis voor verlenging van de diploma’s en certificaten te voldoen.

Omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden
Wij maken foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van onze afdeling en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie over privacybeleid
Het privacybeleid van KNV EHBO afdeling Bunnik-Odijk is terug te vinden op onze website. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@ehbobunnikodijk.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze afdeling) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na beëindiging van een lidmaatschap worden de gegevens nog een heel kalender bewaard, waarna deze verwijderd worden. Factuurgegevens dienen wij volgens wettelijke eisen 7 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid, inzage in gegevens, aanpassing of verwijderen van gegevens, reageert KNV EHBO afdeling Bunnik-Odijk binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via secretaris@ehbobunnikodijk.nl